foto foto foto foto
Firma RAYTECH s.r.o. je partnerem TE Connectivity v oblasti školení kabelových montérů pro práci s kabelovými soubory Raychem.

 • Typy školení
  • Základní školení
  • Délka trvání: dva a půl dne
  • Školení se skládá z teoretické části o vlastnostech materiálů kabelových souborů a jejich funkci v kabelovém souboru, o konstrukci kabelu a správné přípravě kabelu pro montáž kabelového souboru. Následuje praktická část, kde účastníci školení po seznámení s postupem montáže provádí montáž jednotlivých kabelových souborů nn a vn pod vedením školitele. Cílem toho školení je správná příprava kabelu, správná práce s plamenem a získání odborných návyků.
  • Opakovací školení
  • Délka trvání: jeden a půl dne
  • Školení se skládá z opakování o vlastnostech materiálů kabelových souborů a jejich funkci v kabelovém souboru, připomeneme konstrukci kabelu a správnou přípravu kabelu pro montáž kabelového souboru stejně jako u základního školení. Zaměříme se na případné změny a především na nové kabelové soubory. Následuje praktická část, kde účastníci školení po seznámení s postupem montáže provádí montáž jednotlivých kabelových souborů pod vedením školitele. Cílem tohoto školení je seznámení s novými výrobky a pracovními postupy.

  Místo školení
  • Školící středisko TE Connectivity
   Limuzská 8
   110 00 PRAHA 10

   Tel: 272 011 105
   E-mail: EN-CZ@te.com
  • Alternativa
  • Rovněž provádime školení ve vhodných prostorách zajištěných objednatelem.

  Osvědčení o absolvování školení
  • je vystaveno firmou TE Connectivity po úspěšném absolvování školení a zasláno zákazníkovi po úhradě faktury za školení.

  Ojednávka školení