foto foto foto foto

Systém prvků zvyšujících izolaci


Nechcete-li, aby Vaše energetické zařízení potkal podobný osud jako tyto transformátory, věnujte několik minut následujícím řádkům.


trafo.jpg, 16 kB skoda1.jpg, 61 kB skoda2.jpg, 97 kB

Spolehlivost sítí je pro elektrické rozvodné podniky prioritou.

Přerušení dodávek proudu znamená zvyšování nákladů na údržbu a ovlivňuje spokojenost zákazníků.

Výpadek může reprezentovat několik miliónů korun vynaložených na výměnu zařízení, náklady na pracovní síly, vyčištění znečištěného okolního prostředí, ztrátu příjmu a úhrady pokut za neplnění dodávky elektrické energie.

Více než 40 let chrání izolační prvky Raysulate transformační stanice a venkovní vedení na celém světě pomocí zvýšení izolačních hladin zařízení.

Izolační systém je nejenom ochranou energetického zařízení, ale i ochranou ptactva a drobných živočichů před účinky elektrického proudu.

Nejenom povětrnostní vlivy, padající větve, ale i ptáci a drobné zvířectvo může být příčinou zkratu.

(c) 2007 Safety Energy | Created by PIX DESIGN: Code: Zaky | Graphic: Jimmy | XHTML 1.0